• Email : info@ikteopediados.gr

  • Τηλ : 28970 25800

Πολιτική Ποιότητας

Το ΙΚΤΕΟ «ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΠΕ» θεωρεί ως πρωταρχικό παράγοντα για τη συνεπή και αδιάλειπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων του κοινού, την καλύτερη εξυπηρέτησή του, την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτό καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων που συνθέτουν τη λειτουργία του σύμφωνα με τις αρχές και απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Για το λόγο αυτό, το ΙΚΤΕΟ «ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΠΕ» έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας ως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να εφαρμόζει με συνέπεια και με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία.

Το ΙΚΤΕΟ «ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΠΕ» ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τις επίκαιρες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριότητάς του και ενσωματώνει τις απαιτήσεις τους, στο Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει, μαζί με τις όποιες τεχνικές μεθοδολογίες και εξελίξεις.

Το ΙΚΤΕΟ «ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΠΕ» παρέχει υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ιδιωτικής, δημόσιας και επαγγελματικής χρήσεως καθώς και σε δίκυκλα, πεδία που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.

Οι έλεγχοι διενεργούνται κατά τρόπο σύμφωνο με τις τεκμηριωμένες διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, ώστε να πληρούνται όλα τα καθιερωμένα κριτήρια και προδιαγραφές, όπως αυτά απορρέουν από τις απαιτήσεις τις νομοθεσίας, αλλά και του ΙΚΤΕΟ «ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΚΗ ΕΠΕ» ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι για την ποιότητα που έχουν τεθεί.

Οι ποιοτικές προδιαγραφές λειτουργίας της Εταιρίας συνοψίζονται σε γενικές γραμμές, στα εξής:

• Εφαρμογή τεκμηριωμένου Συστήματος Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015 και ανασκοπείται τακτικά προκειμένου να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα και επάρκεια του.

• Χρήση έγκυρων, βάσει της τεχνολογικών εξελίξεων και των επιταγών της εθνικής νομοθεσίας, μεθόδων, για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων ελέγχων.

• Διαχείριση του εξοπλισμού ελέγχων (επιλογή, συντήρηση, ρύθμιση, διακρίβωση κ.λ.π.) κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την αξιοπιστία και συνεχή καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη χρήση του

• Εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας του προσωπικού που εμπλέκεται στη διεκπεραίωση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, μέσω επικύρωσης και συνεχούς αξιολόγησης αυτής καθώς και παροχής της απαραίτητης εκπαίδευσης.

• Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας του τεχνικού προσωπικού μέσω επιθεωρήσεων και περιοδικών δειγματοληπτικών ελέγχων.

• Τήρηση συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού.

• Τήρηση του καθημερινού προγράμματος λειτουργίας της Εταιρίας όπως αυτό καθορίζεται και γνωστοποιείται.

• Συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Ο βαθμός επίτευξης των καθιερωμένων στόχων για την ποιότητα εμφαίνεται μέσα από την παρακολούθηση των σχετιζόμενων Δεικτών Απόδοσης. Τα εν λόγω δεδομένα αποτελούν αντικείμενο προς ενημέρωση της Διοίκησης του ΙΚΤΕΟ στα πλαίσια των μηνιαίων εκθέσεων του Τεχνικού Διευθυντή και εξετάζονται στα πλαίσια των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση του Συστήματος Ποιότητας.

Το Σύστημα Ποιότητας του ΙΚΤΕΟ αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας του και η τήρηση των προβλεπόμενων αποτελεί ευθύνη όλου του στελεχιακού δυναμικού. Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαραίτητων πόρων και μεριμνά μέσω του Υπεύθυνου Ποιότητας ώστε το Σύστημα να είναι επίκαιρο και αποτελεσματικό.

Με την αταλάντευτη προσήλωση τόσο της Διοίκησης του ΙΚΤΕΟ όσο και του συνόλου του προσωπικού της στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρίας, η Ανώτατη Διοίκηση προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.


Χερσόνησος,

16 Ιουνίου 2017

- Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ -


Copyright © 2023 - All Rights Reserved.

Scroll to Top